Simple Command

Kto kiedykolwiek pracował w projekcie railsowym napewno widział tzw. fat controllers, gdzie logika poszczególnych akcji wpakowana jest bezpośrednio w kontrolery, które automatycznie mają setki metod prywatnych i tysiące linii kodu, a akcje wyglądają np. tak:

def update
	@template.update_attributes(page_template_params)
  page_levels_ids = @template.page_levels.map(&:id)
  saved_levels_ids = if params[:page_levels_ids]
             params[:page_levels_ids].map{|id| id.to_i }
            else
             []
            end
  ids_to_save = saved_levels_ids - page_levels_ids
  ids_to_remove = page_levels_ids - saved_levels_ids
  ids_to_remove.each { |id| PageLevel.find(id).update(page_template_id: nil) }
  ids_to_save.each { |id| PageLevel.find(id).update(page_template_id: @template.id) }

  @template.reload
  PageProcessor::TemplateService.update_template(@template)
  redirect_to edit_page_template_path(@template)
 end

Mam taką dobrą praktykę, że przenoszę wszelką logikę z kontrolerów do zewnętrznych domenowych klas serwisów, komend, use case’ów – zwał jak zwał. Testując takie kontrolery, obchodzi mnie tylko kształt odpowiedzi, które zwracają poszczególne akcje oraz to, czy wywoływany został odpowiedni serwis z odpowiednimi parametrami. To wszystko.

Aby zastosować takie rozwiązanie wystarczą PORO (Plain Old Ruby Object), natomiast ja lubię stosować małą, przyjemną bibliotekę Simple Command, która rozszerza nam nasze PORO o kilka rzeczy poprawiających wygodę i testowanie takich klas.

Link do libki: https://github.com/nebulab/simple_command

Z dokumentacji gema możemy wyczytać, że:

 • aby wykorzystać SimpleCommand w swojej klasie należy (tu mam trochę problem z odpowiednim przetłumaczeniem tego na polski), poprzedzić ją właśnie klasą SimpleCommand
prepend SimpleCommand

Jeśli chcesz wiedzieć, o co chodzi z prepend zajrzyj tutaj.

 • będziemy mogli wywołać naszą klasę poprzez zdefiniowaną w niej metodę .call
 • nasza klasa będzie miała dwa atrybuty mówiące o powodzeniu operacji: success? i failure?
 • jeśli operacja się powiedzie, to wartość zwracana przez metodę call będzie dostępna pod atrybutem result
 • jeśli operacja się nie powiedzie, to błędy z tej operacji możemy odczytać z atrybutu errors

Testowanie takiej klasy jest bardzo proste. Testujemy tak naprawdę tylko 3 przypadki:

 • czy przy podaniu poprawnych parametrów wywołanie zakończy się sukcesem
 • czy przy podaniu niepoprawnych parametrów otrzymamy błąd
 • czy przy pozytywnym zakończeniu operacji komenda zwróci oczekiwany rezultat

Oczywiście, możemy iść głębiej i sprawdzać, czy wewnątrz komendy zostały wywołane jakieś operacje na innych klasach albo czy tablica errors zawiera informacje o konkretnych błędach lub też, czy komenda rzuca wyjątki odpowiednie dla naszych przypadków testowych. Natomiast te trzy powyższe punkty wystarczają, by czuć się komfortowo z implementacją logiki zawartej w komendzie.

Przejdźmy teraz do konkretnego przypadku logowania użytkownika do API. Kod, który przygotowałem jest framework agnostic, to pokazuje, że SimpleCommand i wzorzec komendy, który wspiera ta biblioteka, można zastosować także poza Ruby on Rails, w skryptach, aplikacjach konsolowych, automatyzacjach itd.

Klasyczny przykład wg. rails waya:

require_relative './auth_token'

class BadAuthController < ApplicationController

 def login
  if email.nil? || email.length.zero?
   render json: { error: 'Email not valid' }, status: 422
  end

  if user && user.authenticate(auth_params[:password])
   render json: { user: user, auth_token: AuthToken.encode({ user_id: user.id }) }, status: :ok
  elsif user.blank?
   render json: { error: 'User not found' }, status: 404
  elsif !user.authenticate(auth_params[:password])
   render json: { error: 'Invalid password' }, status: 401
  end
 end

 private

 def user
		@user ||= User.find_by(email: auth_params[:email])
 end

 def auth_params
  params.require(:auth).permit(:email, :password)
 end
end

Metoda login jest dość długa. Jest parę ifów, jakieś złożone warunki, kilka renderów. Co, jeśli do aplikacji dodamy np. 2 Factor Authentication? Trzeba będzie tę logikę zawrzeć gdzieś między tymi ifami. Wydzielanie tego kodu do metod prywatnych nie do końca zda egzamin. Co, jeśli inna akcja będzie korzystać z tej samej metody, a w międzyczasie zmodyfikujemy metodę do nowych wymagań?

Przenieśmy całą logikę do komendy LoginUser. Na potrzeby przykładu klasy User i AuthToken są zaślepkami, ich implementacja nas nie interesuje.

require 'simple_command'
require_relative './user'
require_relative './auth_token'

class LoginUser
 prepend SimpleCommand

 class InvalidEmail < StandardError; end
 class InvalidPassword < StandardError; end
 class UserNotFound < StandardError; end

 def initialize(auth_params)@email = auth_params[:email]
  @password = auth_params[:password]
 end

 def call
  raise InvalidEmail unless email_valid?
  raise UserNotFound if user.nil?
  raise InvalidPassword if password.nil? || !user_authenticated?
  logged_user_payload
 rescue InvalidEmail
  errors.add 422, 'Invalid email given'
 rescue InvalidPassword
  errors.add 422, 'Invalid password'
 rescue UserNotFound
  errors.add 422, 'User not found'
 end

 private

 attr_reader :email, :password

 def logged_user_payload
  {
   user: user,
   auth_token: auth_token
  }
 end

 def user_authenticated?
  user.authenticate(password)
 end

 def user@user ||= User.find_by(email: email)
 end

 def email_valid?
  !email.nil? && email.length
 end

 def auth_token
  AuthToken.encode({ user_id: user.id })
 end
end

Co tu mamy? Komenda przyjmuje parametry potrzebne do zalogowania. W trakcie egzekwowania logiki rzuca własne wyjątki, łapie te wyjątki i ustawia adekwatnie do nich kody i odpowiedzi błędów. Jest kilka metod prywatnych, wydzielonych dla większej przejrzystości kodu.

Teraz zobaczmy na test takiej komendy:

require_relative '../lib/login_user'
require 'spec_helper'

describe LoginUser do
 it 'is defined' do
  expect(described_class).not_to be nil
 end

 describe 'logging' do
  let(:auth_params) {
   {
    email: 'email@example.com',
    password: 'password'
   }
  }

  subject { described_class.call(auth_params) }


  it 'succeeds' do
   expect(subject).to be_success
  end

  it 'logs in user' do
   expect(subject.result).to have_key :user
   expect(subject.result).to have_key :auth_token
  end

  context 'when no email given' do
   let(:auth_params) {
    {
     email: nil,
     password: 'password'
    }
   }

   it 'fails' do
    expect(subject).to be_failure
   end

   it 'raises error' do
    expect(subject.errors.size).to be > 0
    expect(subject.errors.first[1]).to eq 'Invalid email given'
   end
  end

  context 'when no password given' do
   let(:auth_params) {
    {
     email: 'email@example.com',
     password: nil
    }
   }

   it 'fails' do
    expect(subject).to be_failure
   end

   it 'raises error' do
    expect(subject.errors.size).to be > 0
    expect(subject.errors.first[1]).to eq 'Invalid password'
   end
  end

  context 'when user not found' do
   before do
    allow(User).to receive(:find_by).and_return(nil)
   end

   it 'fails' do
    expect(subject).to be_failure
   end

   it 'raises error' do
    expect(subject.errors.size).to be > 0
    expect(subject.errors.first[1]).to eq 'User not found'
   end
  end

  context 'when invalid password' do
   before do
    allow_any_instance_of(User).to receive(:authenticate).and_return(false)
   end

   it 'fails' do
    expect(subject).to be_failure
   end

   it 'raises error' do
    expect(subject.errors.size).to be > 0
    expect(subject.errors.first[1]).to eq 'Invalid password'
   end
  end
 end
end

Testy są bardzo proste. Najpierw sprawdzamy happy path, a potem to, jak komenda zachowuje się w przypadku niepoprawnych danych logowania. Tylko tyle i aż tyle.

A tak będzie wyglądało wywołanie komendy w kontrolerze i test dla akcji logowania:

require_relative './command_helpers'

class AuthControllerinclude CommandHelpers

 def login
  login = LoginUser.call(auth_params)
  if login.success?
   return { data: login.result, status: 200 }
  else
   return { errors: login.errors, status: 422 }
  end
 end

 private

 def auth_params
  param.require(:auth).permit(:email, :password)
 end
end

A tutaj test:

require 'spec_helper'
require_relative '../lib/auth_controller'
require_relative '../lib/login_user'

describe AuthController do
 it 'is defined' do
  expect(described_class).not_to be nil
 end

 let(:auth_params) {
  {
   email: 'email@example.com',
   password: 'password'
  }
 }

 subject { described_class.new(auth_params) }
 let(:login) { instance_double(LoginUser)}
 before do
  allow(LoginUser).to receive(:call).with(auth_params).and_return(login)
  allow(login).to receive(:success?).and_return(true)
  allow(login).to receive(:result).and_return(anything)
  subject.login
 end

 it 'logs user via command' do
  expect(LoginUser).to have_received(:call).with(auth_params).once
 end

 it 'checks for command status' do
  expect(login).to have_received(:success?).once
 end

 it 'gets command result' do
  expect(login).to have_received(:result).once
 end

 it 'returns command result' do
  expect(subject.login[:data]).to eq login.result
 end

 context 'when login failed' do
  before do
   allow(login).to receive(:success?).and_return(false)
   allow(login).to receive(:failure?).and_return(true)
   allow(login).to receive(:errors).and_return(anything)
   subject.login
  end

  it 'checks for failure' do
   expect(login).to have_received(:failure?).once
  end

  it 'checks for errors' do
   expect(login).to have_received(:errors).once
  end

  it 'returns command errors' do
   expect(subject.login[:errors]).to eq login.errors
  end
 end
end


Prosty scenariusz. Na poziomie kontrolera sprawdzamy tylko poprawność wywołania komendy z odpowiednimi parametrami. A odpowiedzialność za test logiki i jej poprawność jest wydelegowana do innej warstwy.

No, ale co teraz? W momencie, kiedy będziemy mieć więcej takich akcji, które korzystają z komend, czeka nas niezła ifologia. Możemy sobie to ogarnąć przez pomocnicze metody. Na potrzeby przykładu wrzuciłem je do includowanego modułu CommandHelpers. Komenda jest przechwytywana przez handle i on już odpowiada za prawidłowe obsłużenie jej odpowiedzi lub błędów. Zawsze ten handler można bardziej rozbudować i dostosować. Przedstawiam Ci natomiast minimalną wersję implementacji.

module CommandHelpers

 private

 def handle(command)
  command_result(command) do |result|
   render json: result
  end
 end

 def command_result(command)yield({ data: command.result }) if command.success?
  yield({ errors: command.errors }) if command.failure?
 end
end


Potem w kontrolerze wystarczy coś takiego:

 def login_with_handler
  handle LoginUser.call(auth_params)
 end

I już 😀

W efekcie mamy enkapsulację logiki w przyjemnej klasie zawierającej dodatkowo informacje o powodzeniu lub przerwaniu akcji oraz czyste i przejrzyste kontrolery.

Uwaga! W repozytorium SimpleCommand na Githubie może Ci się rzucić w oczy, że nie ma tam żadnych nowych commitów od kilku lat. Biblioteka wygląda na nieutrzymywaną, a więc możesz mieć obawy przed jej użyciem. Nie martw się. Wystarczy zajrzeć w kod gema i zobaczyć, że cały SimpleCommand to tak naprawdę czyste PORO bez żadnych zależności. Równie dobrze zamiast zainstalowania gemu możemy sobie ten kod zawrzeć w jakiejś pomocniczej klasie w aplikacji railsowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like
Czytaj

Ruby Mixins – Include

Ruby jak każdy język obiektowy opiera się na dziedziczeniu. Ze względu na ograniczenie, w postaci dziedziczenia na raz…
Czytaj

Ruby Mixins – Prepend

Ruby jak każdy język obiektowy opiera się na dziedziczeniu. Ze względu na ograniczenie, w postaci dziedziczenia na raz…
Czytaj

Ruby Mixins – Extend

Ruby jak każdy język obiektowy opiera się na dziedziczeniu. Ze względu na ograniczenie, w postaci dziedziczenia na raz…